OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Vernakalanti-hydrochloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Brinavess
Vernakalanti hydrochloridum
100236700
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
C01BG11
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Brinavess

Vernakalanti hydrochloridum
C01BG11 Inne leki przeciwarytmiczne klasy I
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 25 ml
ID: 128267
Rpz recepty specjalne
07640160350015
1 fiol. 10 ml
ID: 62279
Rpz recepty specjalne
05909990823482
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.