OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Vestronidase-alfa

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Mepsevii
Vestronidase alfa
100410670
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
A16AB18
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Mepsevii

Vestronidase alfa
A16AB18 Leki działajace na przewód pokarmowy i metabolizm - enzymy
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 129621
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.