OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Vonicog-alfa

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
VEYVONDI
Vonicog alfa
100410597
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 650 j.m.
B02BD10
VEYVONDI
Vonicog alfa
100410611
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1300 j.m.
B02BD10
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.