OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Voretigene-neparvovec

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Luxturna
Voretigene neparvovec
100416513
koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 x 10^12 genomów wektora/ml
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Luxturna

Voretigene neparvovec

koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 x 10^12 genomów wektora/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
3 fiol.
ID: 131287
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.