OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Wyciagi-alergenowe-jadow-owadow-blonoskrzydlych-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alutard SQ
Wyciągi alergenowe jadów owadów błonoskrzydłych (osy i pszczoły)
100097723
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml, dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
V01AA
Pharmalgen Hymenoptera venoms
Wyciągi alergenowe jadów owadów błonoskrzydłych (osy i pszczoły)
100052844
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dawka do leczenia podstawowego i podtrzymującego - 120 mcg
V01AA
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.