OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Wyciagi-alergenowe-pochodzenia-roslinnego--pylki

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alutard SQ
Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)
100093694
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml; dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
V01AA
Novo-Helisen Depot
Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)
100202380
zawiesina do wstrzykiwań Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: steżenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml
V01AA
Phostal
Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)
100236917
zawiesina do wstrzykiwań Dawki podstawowe: stężenie 0,01 IR/ml, stężenie 0,1 IR/ml, stężene 1 IR/ml, stężenie 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml, stężenie 0,1 IC/ml, stężene 1 IC/ml, stężenie 10 IC/ml; dawka podtrzymująca: stężenie 10 IR/ml lub syężenie 10 IC/ml
V01AA
Staloral
Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)
100095144
roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego -
V01AA
Staloral 300
Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin)
100123290
roztwór do stosowania podjęzykowego (10 IR lub 300 IR) nie więcej niż 40 mg
V01AA
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.