OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Wyciagi-alergenowe-pochodzenia-zwierzecego--sier

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alutard SQ
Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść konia, kota i psa)
100097717
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml, dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
V01AA
Novo-Helisen Depot
Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść, nabłonki, pierze)
100085329
zawiesina do wstrzykiwań -
V01AAXX
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.