OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy międzynarodowej Wyciagi-alergenowe-roztoczy-kurzu-domowego

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alutard SQ
Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego
100004450
zawiesina do wstrzykiwań dawki do leczenia podstawowego: 100 SQ-U/ml, 1000 SQ-U/ml, 10 000 SQ-U/ml, 100 000 SQ-U/ml; dawka do leczenia podtrzymującego: 100 000 SQ-U/ml
V01AA03
Novo-Helisen Depot
Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego
100085341
zawiesina do wstrzykiwań -
V01AA05;V01AA02;V01AA04;V01AA11;V01AA20;V01AA10;V01AA08;V01AA01
Phostal
Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego
100096764
zawiesina do wstrzykiwań Dawki podstawowe: stężenie 0,01 IR/ml, stężenie 0,1 IR/ml, stężene 1 IR/ml, stężenie 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml, stężenie 0,1 IC/ml, stężene 1 IC/ml, stężenie 10 IC/ml; dawka podtrzymująca: stężenie 10 IR/ml lub syężenie 10 IC/ml
V01AA
Staloral
Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego
100096735
roztwór do stosowania doustnego i podjęzykowego
V01AA
Staloral 300
Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego
100123277
roztwór do stosowania podjęzykowego (10 IR lub 300 IR) nie więcej niż 40 mg
V01AA
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.