OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej Yttrii--90Y--chloridum

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ytracis
Yttrii (90Y) chloridum
100126560
prekursor produktu radiofarmaceutycznego, roztwór 1,850 GBq/ml
Yttriga
Yttrii (90Y) chloridum
100313470
prekursor radiofarmaceutyczny, roztwór 01-300 GBq
V10A
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.