OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy międzynarodowej Zespol-ludzkiego-czynnika-krzepniecia-VIII-i-lud

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
FANHDI
Zespół ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i ludzkiego czynnika von Willebranda
100001485
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 50 j.m./ml; 500 j.m. + 60 j.m./ml; 600 j.m.
B02BD06
FANHDI
Zespół ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i ludzkiego czynnika von Willebranda
100212495
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 25 j.m./ml; 250 j.m. + 30 j.m./ml; 300 j.m.
B02BD06
FANHDI
Zespół ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i ludzkiego czynnika von Willebranda
100212510
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 100 j.m./ml; 1000 j.m. + 120 j.m./ml; 1200 j.m.
B02BD06
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.