OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej Zestaw-aminokwasow-i-elektrolitow

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Nutriflex Peri
Zestaw aminokwasów i elektrolitów
100091867
dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji
V06;B05BA10
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Nutriflex Peri

Zestaw aminokwasów i elektrolitów
V06;B05BA10 (V06;?)-
dwa roztwory do sporządzania roztworu do infuzji
- rej. 04659

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. dwukom. 1000 ml (600 + 400)
ID: 14943
Lz lecznictwo zamknięte
05909990465910
1 poj. dwukom. 2000 ml (1200 + 800)
ID: 14942
Lz lecznictwo zamknięte
05909990465927
5 poj. dwukom. 1000 ml (600 + 400)
ID: 14945
Lz lecznictwo zamknięte
05909990465934
5 poj. dwukom. 2000 ml (1200 + 800)
ID: 14944
Lz lecznictwo zamknięte
05909990465941
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.