OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy międzynarodowej inotuzumabum-ozogamicini

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Besponsa
inotuzumabum ozogamicini
100392095
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 1 mg
L01XC26
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Besponsa

inotuzumabum ozogamicini
L01XC26 (L01X?)-
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 1 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 123854
Rpz recepty specjalne
05907636977193
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.