OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy międzynarodowej ropeginterferon-alfa-2b

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Besremi
ropeginterferon alfa-2b
100416921
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 250 mcg/0,5 ml
L03AB15
Besremi
ropeginterferon alfa-2b
100416973
roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 500 mcg/0,5 ml
L03AB15
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.