OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku 11C-cholina

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
11C-cholina
Choline (11C)
100368323
roztwór do wstrzykiwań 50 MBq/ml na dzień i godzinę odniesienia
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

11C-cholina

Choline (11C)

roztwór do wstrzykiwań 50 MBq/ml na dzień i godzinę odniesienia
- rej. 23327

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 116869
Rpz recepty specjalne
05909991286194
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.