OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku AMGLIDIA

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
AMGLIDIA
Glibenclamide
100407017
zawiesina doustna 0,6 mg/ml
A10BB01
AMGLIDIA
Glibenclamide
100407023
zawiesina doustna 6 mg/ml
A10BB01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.