OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Abelcet

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Abelcet
Amphotericinum B
100111765
koncentrat do sporządzania zawiesiny do infuzji 5 mg/ml
J02AA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Abelcet

Amphotericinum B
J02AA01 Leki przeciwgrzybicze stosowane ogólnie - antybiotyki
koncentrat do sporządzania zawiesiny do infuzji 5 mg/ml
- rej. 09739

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. 20 ml
ID: 20013
Lz lecznictwo zamknięte
05909990973927
2 fiol. 20 ml + 2 igły z filtrem
ID: 116409
Lz lecznictwo zamknięte
05909991281502
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.