OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


11 według nazwy leku Abilify

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Abilify
Aripiprazolum
100125856
tabletki 5 mg
N05AX12
Abilify
Aripiprazolum
100125862
tabletki 10 mg
N05AX12
Abilify
Aripiprazolum
100125879
tabletki 15 mg
N05AX12
Abilify
Aripiprazolum
100125885
tabletki 30 mg
N05AX12
Abilify
Aripiprazolum
100164744
roztwór do wstrzykiwań 7,5 mg/ml
N05AX12
Abilify
Aripiprazolum
100266019
roztwór doustny 1 mg/ml
N05AX12
Abilify
Aripiprazolum
100308568
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 10 mg
N05AX12
Abilify
Aripiprazolum
100308611
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 15 mg
N05AX12
Abilify
Aripiprazolum
100308628
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 30 mg
N05AX12
Abilify Maintena
Aripiprazolum
100308373
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 300 mg
N05AX12
Abilify Maintena
Aripiprazolum
100308380
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 400 mg
N05AX12
Wyświetliłem 11 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.