OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Abraxane

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Abraxane
Paclitaxelum
100265356
proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji 5 mg/ml
L01CD01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Abraxane

Paclitaxelum
L01CD01 Leki przeciwnowotworowe - pochodzenia naturalnego - taxeny
proszek do sporządzania zawiesiny do infuzji 5 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 100 mg
ID: 72080
Rpz recepty specjalne
05909990930265
1 fiol. 250 mg
ID: 86768
Rpz recepty specjalne
05909991088057
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.