OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Acard-300-mg

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Acard 300 mg
Acidum acetylsalicylicum
100375398
tabletki 300 mg
B01AC06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Acard 300 mg

Acidum acetylsalicylicum
B01AC06 Leki zmniejszające krzepliwość - inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny
tabletki 300 mg
- rej. 23458

Opakowanie handloweWydawanie
1 tabl.
ID: 117919
OTC bez recepty
05909991295295
10 tabl.
ID: 117928
OTC bez recepty
05909991295301
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.