OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Acebutolol-Aurovitas

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Acebutolol Aurovitas
Acebutololi hydrochloridum
100380531
tabletki powlekane 200 mg
C07AB04
Acebutolol Aurovitas
Acebutololi hydrochloridum
100380650
tabletki powlekane 400 mg
C07AB04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.