OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Acitren

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Acitren
Acitretinum
100257167
kapsułki twarde 10 mg
D05BB02
Acitren
Acitretinum
100257173
kapsułki twarde 25 mg
D05BB02
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.