OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Aclasta

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aclasta
Acidum zoledronicum
100137948
roztwór do infuzji 5 mg
M05BA08
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Aclasta

Acidum zoledronicum
M05BA08 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
roztwór do infuzji 5 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 27249
Rpz recepty specjalne
05909990223091
5 butelek 100 ml
ID: 88172
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.