OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Act-HiB

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Act-HiB
Vaccinum haemophili stirpe b coniugatum Szczepionka przeciw zakażeniom haemophilus typ b, skoniugowana
100224400
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mcg polisacharydu otoczkowego Haemophilus influenzae typ b skoniugowanego z 18-30 mcg toksoidu tężcowego/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)
J07AG
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Act-HiB

Vaccinum haemophili stirpe b coniugatum Szczepionka przeciw zakażeniom haemophilus typ b, skoniugowana
J07AG Szczepionki przeciw Haemophilus influenzae typu B
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mcg polisacharydu otoczkowego Haemophilus influenzae typ b skoniugowanego z 18-30 mcg toksoidu tężcowego/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)
- rej. 03468

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp. + igła
ID: 435
Rp na receptę
05909990346813
1 fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp. bez igły
ID: 34305
Rp na receptę
05909990616053
1 fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp. + 2 igły
ID: 67902
Rp na receptę
05909990616480
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.