OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


5 według nazwy leku Actraphane-30

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Actraphane 30
Insulinum humanum
100308261
zawiesina do wstrzykiwań w fiolce 40 j.m./ml (1,4 mg/ml)
A10AD01
Actraphane 30
Insulinum humanum
100308284
zawiesina do wstrzykiwań w fiolce 100 j.m./ml (3,5 mg/ml)
A10AD01
Actraphane 30 FlexPen
Insulinum humanum
100308367
zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml (3,5 mg/ml)
A10AD01
Actraphane 30 InnoLet
Insulinum humanum
100308350
zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml (3,5 mg/ml)
A10AD01
Actraphane 30 Penfill
Insulinum humanum
100308290
zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml (3,5 mg/ml)
A10AD01
Wyświetliłem 5 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.