OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Actraphane-30-InnoLet

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Actraphane 30 InnoLet
Insulinum humanum
100308350
zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml (3,5 mg/ml)
A10AD01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Actraphane 30 InnoLet

Insulinum humanum
A10AD01 (A10A?)-
zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml (3,5 mg/ml)
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzykiwacz 3 ml
ID: 88095
Rp na receptę
5 wstrzykiwacz 3 ml
ID: 88096
Rp na receptę
10 wstrzykiwacz 3 ml
ID: 88097
Rp na receptę
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.