OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Adenosine-Kabi

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Adenosine Kabi
Adenosinum
100351015
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 3 mg/ml
C01EB10
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Adenosine Kabi

Adenosinum
C01EB10 Leki nasercowe - różne
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 3 mg/ml
- rej. 22867

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 112963
Lz lecznictwo zamknięte
05909991253561
1 amp.-strzyk. 2 ml
ID: 112964
Lz lecznictwo zamknięte
05909991253578
1 amp.-strzyk. 4 ml
ID: 112962
Lz lecznictwo zamknięte
05909991253554
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 112967
Lz lecznictwo zamknięte
05909991253608
6 amp.-strzyk. 2 ml
ID: 112966
Lz lecznictwo zamknięte
05909991253592
6 amp.-strzyk. 4 ml
ID: 112965
Lz lecznictwo zamknięte
05909991253585
10 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 112969
Lz lecznictwo zamknięte
05909991253622
10 amp.-strzyk. 2 ml
ID: 112970
Lz lecznictwo zamknięte
05909991253639
10 amp.-strzyk. 4 ml
ID: 112968
Lz lecznictwo zamknięte
05909991253615
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.