OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Adrenalina-Aguettant

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Adrenalina Aguettant
Adrenalinum
100331952
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1 mg/10 ml
C01CA24
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Adrenalina Aguettant

Adrenalinum
C01CA24 Stymulatory krążeniowe - środki adrenergiczne i dopaminergiczne
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1 mg/10 ml
- rej. 23296

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk.
ID: 116554
Rp na receptę
05909991282844
10 amp.-strzyk.
ID: 116555
Rp na receptę
05909991282851
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.