OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Adrenalina-WZF

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Adrenalina WZF
Adrenalinum
100124176
roztwór do wstrzykiwań 300 mcg/0,3 ml
C01CA24
Adrenalina WZF 0,1%
Adrenalinum
100030653
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml
C01CA24
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.