OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Aethoxysklerol-1-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aethoxysklerol 1%
Lauromacrogolum 400
100107321
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
C05BB02
Aethoxysklerol 1% F
Lauromacrogolum 400
100169380
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
C05BB02
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.