OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Afreloxa

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Afreloxa
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
100342884
tabletki powlekane 500 mg + 125 mg
J01CR02
Afreloxa
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
100342890
tabletki powlekane 875 mg + 125 mg
J01CR02
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.