OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy leku Afrin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Afrin
Oxymetazolini hydrochloridum
100003225
aerozol do nosa, roztwór 500 mcg/ml
R01AA05
Afrin ND
Oxymetazolini hydrochloridum
100272942
aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml
R01AA05
Afrin ND Glicerol
Oxymetazolini hydrochloridum
100157537
aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml
R01AA05
Afrin ND Mentol
Oxymetazolini hydrochloridum
100272920
aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml
R01AA05
Afrin ND Mentol
Oxymetazolini hydrochloridum
100394214
aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml
R01AA05
Afrin ND Rumianek
Oxymetazolini hydrochloridum
100272936
aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml
R01AA05
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.