OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Afrin-ND-Glicerol

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Afrin ND Glicerol
Oxymetazolini hydrochloridum
100157537
aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml
R01AA05
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Afrin ND Glicerol

Oxymetazolini hydrochloridum
R01AA05 Preparaty udrażniajace nos - sympatykomimetyki proste
aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml
- rej. 19747

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 15 ml
ID: 73866
OTC bez recepty
05909990948932
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.