OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Agnis

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Agnis
Vildagliptinum
100377049
tabletki 50 mg
A10BH02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Agnis

Vildagliptinum
A10BH02 (A10B?)-
tabletki 50 mg
- rej. 24370

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 125050
Rp na receptę
05909991350567
56 tabl.
ID: 125051
Rp na receptę
05909991350574
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.