OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Agodeprin

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Agodeprin
Agomelatinum
100388120
tabletka powlekana 25 mg
N06AX22
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Agodeprin

Agomelatinum
N06AX22 Leki przeciwdepresyjne - różne
tabletka powlekana 25 mg
- rej. 24901

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 129517
Rp na receptę
07613421020859
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.