OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Agolek

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Agolek
Agomelatinum
100385008
tabletki powlekane 25 mg
N06AX22
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Agolek

Agomelatinum
N06AX22 Leki przeciwdepresyjne - różne
tabletki powlekane 25 mg
- rej. 25022

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 130493
Rp na receptę
05909991388751
28 tabl.
ID: 130494
Rp na receptę
05909991388768
30 tabl.
ID: 130495
Rp na receptę
05909991388775
56 tabl.
ID: 130496
Rp na receptę
05909991388782
60 tabl.
ID: 130497
Rp na receptę
05909991388799
84 tabl.
ID: 130498
Rp na receptę
05909991388805
90 tabl.
ID: 130499
Rp na receptę
05909991388812
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.