OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Agomelatine-NeuroPharma

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Agomelatine NeuroPharma
Agomelatinum
100401820
tabletki powlekane 25 mg
N06AX22
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Agomelatine NeuroPharma

Agomelatinum
N06AX22 Leki przeciwdepresyjne - różne
tabletki powlekane 25 mg
- rej. 25158

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 131273
Rp na receptę
05909991394998
14 tabl.
ID: 131274
Rp na receptę
05909991395001
28 tabl.
ID: 131275
Rp na receptę
05909991395018
42 tabl.
ID: 131276
Rp na receptę
05909991395025
56 tabl.
ID: 131277
Rp na receptę
05909991395032
84 tabl.
ID: 131278
Rp na receptę
05909991395049
98 tabl.
ID: 131279
Rp na receptę
05909991395056
100 tabl.
ID: 131280
Rp na receptę
05909991395063
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.22 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.