OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku AirFluSal

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
AirFluSal
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100365224
aerozol wziewny, zawiesina 25 mcg + 125 mcg
R03AK06
AirFluSal
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100365230
aerozol wziewny, zawiesina 25 mcg + 250 mcg
R03AK06
AirFluSal Forspiro
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100356030
proszek do inhalacji, podzielony 50 mcg + 250 mcg
R03AK06
AirFluSal Forspiro
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100356053
proszek do inhalacji, podzielony 50 mcg + 500 mcg
R03AK06
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.