OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Airbufo-Forspiro

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Airbufo Forspiro
Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
100389561
proszek do inhalacji, podzielony (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
R03AK07
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Airbufo Forspiro

Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus
R03AK07 Leki przeciwastmatyczne wziewne - adrenergiczne w połączeniach
proszek do inhalacji, podzielony (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
- rej. 24872

Opakowanie handloweWydawanie
1 inhalator 60 dawek
ID: 129364
Rp na receptę
07613421020866
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.