OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Airexar-Spiromax

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Airexar Spiromax
Salmeterolum + Fluticasoni propionas
100377090
proszek do inhalacji 50 mcg + 500 mcg
R03AK06
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Airexar Spiromax

Salmeterolum + Fluticasoni propionas
R03AK06 Leki przeciwastmatyczne wziewne - adrenergiczne w połączeniach
proszek do inhalacji 50 mcg + 500 mcg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 inhalator 60 dawek
ID: 117697
Rp na receptę
3 inhalatory 60 dawek
ID: 117698
Rp na receptę
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.