OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Akineton-SR-4-mg

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Akineton SR 4 mg
Biperideni hydrochloridum
100102660
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 4 mg
N04AA02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Akineton SR 4 mg

Biperideni hydrochloridum
N04AA02 Układ nerwowy - lekiw przeciw chorobie Parkinsona antycholinergiczne - aminy trzeciorzędowe
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 4 mg
- rej. 08842

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 17728
Rp na receptę
05909990884216
60 tabl.
ID: 17729
Rp na receptę
05909990884223
100 tabl.
ID: 17730
Rp na receptę
05909990884230
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.