OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Alax

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alax
Aloe capensis + Frangulae corticis extractum siccum
100222358
tabletki drażowane 10,0-15,0 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę/tabletkę
Senalax Extra
-
100279312
tabletki powlekane 17 mg sumy sennozydów/tabl.
A06AB06
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.