OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Albiomin-20-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Albiomin 20%
Albumini humani solutio
100212390
roztwór do infuzji 200 g/l
B05AA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Albiomin 20%

Albumini humani solutio
B05AA01 Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji 200 g/l
- rej. 15638

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 50 ml
ID: 51664
Lz lecznictwo zamknięte
05909990713950
1 fiol. 100 ml
ID: 51668
Lz lecznictwo zamknięte
05909990713967
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.