OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Albunorm-20-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Albunorm 20%
Albumini humani solutio
100215111
roztwór do infuzji 200 g/l
B05AA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Albunorm 20%

Albumini humani solutio
B05AA01 Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji 200 g/l
- rej. 15841

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 50 ml
ID: 52832
Rp na receptę
05909990726509
1 butelka 100 ml
ID: 52833
Rp na receptę
05909990726530
10 butelek 50 ml
ID: 52834
Rp na receptę
05909990726547
10 butelek 100 ml
ID: 52835
Rp na receptę
05909990726554
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.