OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Albunorm-5-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Albunorm 5%
Albumini humani solutio
100215068
roztwór do infuzji 50 g/l
B05AA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Albunorm 5%

Albumini humani solutio
B05AA01 Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji 50 g/l
- rej. 15840

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 52827
Rp na receptę
05909990726455
1 butelka 250 ml
ID: 52828
Rp na receptę
05909990726462
1 butelka 500 ml
ID: 52829
Rp na receptę
05909990726479
10 butelek 100 ml
ID: 52830
Rp na receptę
05909990726486
10 butelek 250 ml
ID: 52831
Rp na receptę
05909990726493
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.