OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Alendronate-Medana

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alendronate Medana
Acidum alendronicum
100233534
tabletki 70 mg
M05BA04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Alendronate Medana

Acidum alendronicum
M05BA04 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
tabletki 70 mg
- rej. 17058

Opakowanie handloweWydawanie
4 tabl.
ID: 60748
Rp na receptę
05909990807338
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.