OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Alendronatum-123ratio

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alendronatum 123ratio
Acidum alendronicum
100174151
tabletki 70 mg
M05BA04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Alendronatum 123ratio

Acidum alendronicum
M05BA04 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
tabletki 70 mg
- rej. 12723

Opakowanie handloweWydawanie
2 tabl.
ID: 35048
Rp na receptę
05909990036646
4 tabl.
ID: 35049
Rp na receptę
05909990036653
8 tabl.
ID: 35050
Rp na receptę
05909990036660
12 tabl.
ID: 35051
Rp na receptę
05909990036677
40 tabl.
ID: 35052
Rp na receptę
05909990036684
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.