OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Aleric-Fexo-Active

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aleric Fexo Active
Fexofenadini hydrochloridum
100388930
tabletki powlekane 120 mg
R06AX26
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Aleric Fexo Active

Fexofenadini hydrochloridum
R06AX26 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
tabletki powlekane 120 mg
- rej. 24695

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 127816
OTC bez recepty
05909991370015
10 tabl.
ID: 127817
OTC bez recepty
05909991370022
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.