OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Aleric-Lora

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Aleric Lora
Loratadinum
100247453
tabletki 10 mg
R06AX13
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Aleric Lora

Loratadinum
R06AX13 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
tabletki 10 mg
- rej. 08808

Opakowanie handloweWydawanie
2 tabl.
ID: 20959
Rp na receptę
05909990786053
4 tabl.
ID: 30178
Rp na receptę
05909990786060
7 tabl.
ID: 17666
Rp na receptę
05909990880812
10 tabl.
ID: 66564
Rp na receptę
05909990868889
28 tabl.
ID: 73471
Rp na receptę
05909990944347
30 tabl.
ID: 18100
Rp na receptę
05909990880836
32 tabl.
ID: 73472
Rp na receptę
05909990944354
60 tabl.
ID: 73473
Rp na receptę
05909990944361
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.