OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Alerpalux

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alerpalux
Olopatadinum
100316846
krople do oczu, roztwór 1 mg/ml
S01GX09
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Alerpalux

Olopatadinum
S01GX09 Leki okulistyczne - przeciwalergiczne różne
krople do oczu, roztwór 1 mg/ml
- rej. 21874

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 5 ml
ID: 91689
Rp na receptę
05909991139094
3 butelki 5 ml
ID: 91688
Rp na receptę
05909991139087
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.