OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Alfaferone

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Alfaferone
Interferonum alfa
100100230
roztwór do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji 3 000 000 j.m./ml
L03AB01
Alfaferone
Interferonum alfa
100100247
roztwór do wstrzykiwań lub do sporządzania roztworu do infuzji 6 000 000 j.m./ml
L03AB01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.